ปัจจัยที่มีผลการขายกระเป๋าออกแบบ

สอบถาม อะไรคือปัจจัยที่นำไปสู่การออกแบบกระเป๋าและขอประสิทธิภาพ? คุณรู้ไหมว่านักออกแบบกระเป๋าที่ขายในปี 2008 ยังคงอยู่เหมือนเดิมในช่วงภาวะถดถอยหรือไม่ เรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะถุงเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนที่ร่ำรวยซื้อ ในความรู้สึกนี้หมายความว่ายอดขายของกระเป๋าหรูมีโอกาสน้อยที่จะลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยและการตั้งค่า

กระเป๋าที่ดีได้รับการแสดงแนวโน้มสูงขึ้นเป็นเวลานาน แต่แตกต่างจากเศรษฐกิจพื้นฐานของถุงที่สวยงามขายมีความผันผวนเนื่องจากปัจจัยจำนวนมากและการเปลี่ยนแปลงของตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนในพฤติกรรมของผู้บริโภค

ให้เราดูที่บางส่วนของพวกเขา

  • ด่วนแฟชั่นไปข้างหน้า: วันนี้แนวโน้มแฟชั่นมาและไป กระเป๋าหรูใหม่ทุกฤดูกาล โลกาภิวัตน์เป็นในหลาย ๆ ด้านมากยิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเร่งแนวโน้มลักษณะของสินค้าไลฟ์สไตล์ การเปลี่ยนแนวโน้มแฟชั่นของสินค้าเช่นกระเป๋าหรูอย่างมีนัยสำคัญส่งผลกระทบต่อการขาย
  • รสนิยมและความต้องการของผู้บริโภค: ที่ขายสินค้าเป็นส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของรสนิยมของผู้บริโภคและการตั้งค่า กระเป๋าถือต้องไม่ซ้ำกันมากพอที่จะเป็นคนพิเศษที่อุดมไปด้วย
  • เศรษฐศาสตร์จุลภาคที่อยู่เบื้องหลังสินค้า ผ้าดิบซึ่งกระเป๋าที่ทำสีที่โดดเด่นพื้นผิวและการแสดงความรู้สึก เหล่านี้เป็นส่วนผสมพื้นฐานของการสั่นอยู่บนพื้นฐานของความสนใจของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงในความต้องการสำหรับวัสดุเหล่านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ลูกค้าเลือกกระเป๋าออกแบบ การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงยอดขายรวมของสินค้า
  • ราคา: การกำหนดราคาสินค้าที่มีความสำคัญมากและบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความต้องการและสร้างยอดขาย นี้ยังเป็นจริงสำหรับกระเป๋าหรู การกำหนดราคามักจะใช้เป็นวิธีการกำหนดเป้าหมายการเรียนรายได้ที่แตกต่างกันของสังคม อัตราดอกเบี้ยใหม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ ในกรณีของผลิตภัณฑ์ราคาต่ำให้กับผู้บริโภครายได้ที่สูงขึ้นไม่ได้พิเศษอย่างพอเพียง บ้านนักออกแบบพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่คนชั้นกลางที่สูงขึ้นและคนที่รวย – จึงไม่คำนวณราคาของถุง มีไม่กี่รุ่นและพวกเขาจะเกิดจากตัวเลขการเติบโตของลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์เว็บไซต์นักออกแบบขายส่งกระเป๋า เว็บไซต์เหล่านี้จะขายกระเป๋าออกแบบขายส่งและขายที่มีส่วนลด
  • จำหน่าย: หากอุปทานไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะผูกพันที่จะผลักดันกลับมาขาย ความพร้อมใช้งานของกระเป๋าหรูเป็นปัจจัยที่สำคัญมากคือซื้อที่ดีที่สุด ผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ทดแทนถ้ามันไม่สามารถใช้ได้

ปัจจัยเหล่านี้มีความสำคัญในขณะที่ผู้ซื้อมีการวางแผนราคาเป้าหมายบางอย่างและพยายามที่จะปรับกระเป๋า

Source by Jewell Eleanor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *